Nasza oferta:


− Konsultacje psychologiczne.

− Psychoterapia indywidualna dla dorosłych.

− Konsultacje dla rodziców dot. problemów wychowawczych dzieci i młodzieży.

 

Podjęcie psychoterapii zaczynamy od konsultacji psychologicznej (2 lub 3 spotkania). W trakcie konsultacji rozpoznajemy  problem osoby zgłaszającej się po pomoc, stawiamy wstępną diagnozę  oraz omawiamy  warunki podjęcia psychoterapii.

 

Psychoterapia polega na systematycznych spotkaniach zwanych sesjami, które odbywają się  raz lub dwa razy w tygodniu. Każde z nich trwa 50 minut.

Gwarantujemy wysoki profesjonalizm i pełną dyskrecję.